Kháng thể cho heo Gamma Globulin CNC Pig-01

210.000