Các vị trí tiêm thuốc cho lợn | Kỹ thuật tiêm heo

Các vị trí tiêm thuốc cho lợn

Tiêm bắp

  • Tiêm bắp cổ:

Đối với lợn con: vị trí  sau gốc tai úp tai lại, diện tích đó là vùng tiêm lưu ý tiêm cách gốc tai từ 1-2 cm .

Đối với lợn trưởng thành: diện tích úp tai cũng là vùng tiêm nhưng lưu ý tiêm cách gốc tai 3-5cm.

  • Tiêm bắp mông: 2 hõm mông.

Tiêm xoang phúc mạc, xoang bụng

  • Đối với lợn con:

Dốc ngược heo con xuống. Dùng kim 7. Ta lấy đường kẻ chỉ thẳng ở giữa 2 hàng vú thứ nhất và thứ  2, kẻ vuông góc với hàng vú nằm dọc, cắt chỗ hõm bẹn.

  • Heo nái:

Ta lấy đường kẻ chỉ thẳng ở  giữa 2 hàng vú thứ nhất và thứ 2, kẻ vuông góc với hàng vú nằm dọc, cắt chỗ hõm hõm nhất.

Tiêm tĩnh mạch

  • Tĩnh mạch tai: 4 đường chọn đường to nhất.

Tiêm dưới da

  • Vị trí tiêm như tiêm bắp chỉ khác dùng kim ngắn hơn.

Truyền nước cho heo nái

Dựng đứng chai dịch truyền đâm đầu nhọn của bộ dây truyền và nút cao su của chai dịch truyền.

Treo chai dịch truyền cố định lên giá.

Xả van cho tới khi dung dịch trong dây truyền không có bọt khí. Nếu có bọt khí thì xử lí để tránh sốc cho vật nuôi. Xử lí xong bọt khí tiến hành truyền cho gia súc.

Tùy tình trạng sức khỏe con vật mà tốc độ dòng chảy nhanh hay chậm.